19. - 20. oktober 2017

Dr. MAJA URAN MARAVIĆ (Slovenija)

Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem

Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenija)

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Teme sekcij

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

 

Trendi v živilstvu in prehrani

 

Prehrana in zdravje

 

Kakovost živil

 

Inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v živilstvu in prehrani

 

Trajnostni razvoj in varovanje okolja

 

Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v živilstvu in prehrani

GOSTINSTVO IN TURIZEM

 

Trendi v gostinstvu in turizmu

 

Kakovost, inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v gostinstvu in turizmu

 

Dediščina (snovna, nesnovna) v gostinstvu in turizmu

 

Varnost v gostinstvu in turizmu

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v gostinstvu in turizmu

 

Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v gostinstvu in turizmu

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

 

Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami

 

Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom

 

Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv

 

Inovativna učna okolja v informacijski družbi

 

Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru

ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Poseben del konference predstavlja študentska sekcija. Na njej lahko s svojimi prispevki sodelujejo študenti s poljubnim prispevkom iz zgoraj navedenih tem oz. sekcij konference.

8:30 – 9:00 | Sprejem udeležencev in registracija na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana | Registration at the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
9:00 – 9:30 | Svečana otvoritev konference | Opening ceremony
9:30 – 11:15 | Plenarna predavanja | Plenary session
11:15 – 11:45 |Odmor za kavo in predstavitev posterjev| Coffee break and posters presentation
11:45 – 13:30 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA  / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  / EDUCATION AND TRAINING
13:30 – 14:30 | Kosilo (na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana) | Lunch break (At the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana)
14:30 – 16:15 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA  / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  / EDUCATION AND TRAINING
18:00 – 19:00 | Sprejem udeležencev na BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana | Welcome reception at the BIC Ljubljana, Centre of Culinary and Tourism KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana
19:00 – 22:00 | Večerja | Dinner
08:30 – 09:00 | Sprejem udeležencev in registracija na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana | Registration at the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
9:00 – 10:30 | Plenarna predavanja | Plenary session
10:30 – 11:00 | Odmor za kavo | Coffee break
11:00 – 13:00 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA  / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  / EDUCATION AND TRAINING

LOKACIJA

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
01/2807 600