19. - 20. oktober 2017

Rok za oddajo referatov je podaljšan do 20. 8. 2017

Teme sekcij

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

 

 

Trendi v živilstvu in prehrani

 

Prehrana in zdravje

 

Kakovost živil

 

Inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v živilstvu in prehrani

 

Trajnostni razvoj in varovanje okolja

 

Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v živilstvu in prehrani

GOSTINSTVO IN TURIZEM

 

 

Trendi v gostinstvu in turizmu

 

Kakovost, inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v gostinstvu in turizmu

 

Dediščina (snovna, nesnovna) v gostinstvu in turizmu

 

Varnost v gostinstvu in turizmu

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v gostinstvu in turizmu

 

Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v gostinstvu in turizmu

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

 

Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami

 

Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom

 

Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv

 

Inovativna učna okolja v informacijski družbi

 

Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru

ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Poseben del konference predstavlja študentska sekcija. Na njej lahko s svojimi prispevki sodelujejo študenti s poljubnim prispevkom iz zgoraj navedenih tem oz. sekcij konference.

LOKACIJA

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
01/2807 600