19. - 20. oktober 2017

Dr. MAJA URAN MARAVIĆ (Slovenija)

Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem

Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenija)

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
dr. Jože PODGORŠEK: DAJMO PRILOŽNOST SLOVENSKI HRANI
g. Emil TEDESCHI: ATLANTIC GRUPA - RESNIČNO REGIONALNO PODJETJE
dr. Katja POVHE JEMEC: NACIONALNI PROGRAM O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015-2025, KOT ODGOVOR NA IZZIVE SEDANJE DRUŽBE
mag. Riita NARKO: NACIONALNA REFORMA FINSKEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA - UGODNOSTI IN IZZIVI ZA FINSKE PONUDNIKE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA
dr. Maja URAN MARAVIĆ: "ZNAK KAKOVISTI LJUBLJANA"

ZBORNIK VSEH PRISPEVKOV 2017

SEZNAM PRISPEVKOV

Alenka HMELAK GORENJAK: OZNAČEVANJE HRANILNE VREDNOSTI SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV IN METODE DOLOČANJA
Neva MALEK, Vesna POŠTUVAN: OCENA DNEVEGA VNOSA AKRILAMIDA PRI MLADOSTNIKIH
Milica RANČIĆ, Jasna MASTILOVIĆ, Ivana BEŠIĆ, Dragan TEŠANOVIĆ, Lazar PAVIĆ: NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF THE MENUS IN WELLNESS CENTRES IN SERBIA AND SLOVENIA – COMPARATIVE ANALYSIS
Ivana POŠA: GORIŠKI RADIČ – HRANA IN ZIMSKA ROŽA
Jasna LUŽAR, Tatjana KOŠMERL, Polona JAMNIK, Mojca KOROŠEC: ZORENJE VINA KOT ALTERNATIVA DODATKU ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA
Andrii OBETS, Gordana VULIĆ: NAČRTOVANJA PREHRANE ZNOTRAJ ŠTUDIJSKEGA PROCESA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI S POMOČJO ODPRTE PLATFORME ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP) – PRIMER DOBRE PRAKSE
Mija NOVAK, Katarina SMOLE, Nataša ČEPON TROBEC: DOLOČANJE PARAMETROV KAKOVOSTI MOKI IN KRUHU
Marija KOSTADINOV: ADITIVI V MESNIH IZDELKIH
Jasna LUŽAR, Katarina SMOLE: RAZUMEVANJE “CLEAR” IN “CLEAN” OZNAČEVANJA ŽIVIL
Mira KOS SKUBIC, Marija KLOPČIČ, Anita ULE, Karmen ERJAVEC: POTROŠNIKOVO ZAZNAVANJE IN POZNAVANJE ŽIVIL Z GEOGRAFSKIM POREKLOM IN GEOGRAFSKO OZNAČBO
Nina BIZJAK BAJEC: MOBILNA APLIKACIJA "PREHRANSKI NAVIGATOR" – UČINKOVIT IN UPORABEN PRIPOMOČEK ZA OSVEŠČANJE O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU
Tina RANKEL: FAKTORJI VREDNOTENJA HRANE: STOPNJE ŽIVOSTI IN UŽITNOSTI HRANE
Polonca KAČIČNIK: ATIPIČNE OBLIKE CELIAKIJE
Jurij GUNZEK, Sonja BOŠTJANČIČ: KAKOVOST NARAVNIH ŽGANJ
Mojca JEVŠNIK, Martina ZABUKOŠEK, Matjaž MALETIČ: DIMENZIJE KULTURE ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI ŽIVIL V ŽIVILSKEM PODJETJU
Uroš JEDLOVČNIK: UPORABA KISELGA TESTA ZA IZBOLJŠANJE SENZORIČNIH LASTNOSTI PICA TESTA
Nataša SVETINA: PRIDOBIVANJE ETERIČNIH OLJ IZ NAGELJNOVIH ŽBIC
Špela PALČAR, Ana CERAR, Anže MARUCELJ, Vanja BANKO: PASTI UŽIVANJA ENERGIJSKIH PIJAČ – DELAVNICA ZA SREDNJEŠOLCE
Petra VODOPIVEC, Boris KOVAČ: FITINSKA KISLINA, NJENI POZITIVNI IN NEGATIVNI PREHRANSKI UČINKI
Mojca SMERAJEC: JAZONOVA PLETENICA
Rudolf RUMBAK: OCENA MOŽNOSTI UVEDBE KRITERIJEV HOTELSTARS.EU V SLOVENIJI
Lazar PAVIĆ, Karmen PAŽEK, Martina ROBAČER, Milica RANČIĆ, Martin PAVLOVIĆ: AGRITOURISM – BETWEEN AGRICULTURE AND TOURISM
Polona FRAJZMAN: INTERNACIONALIZACIJA KOT RAZVOJNO ORODJE MANAGERJEV TURISTIČNIH PODJETIJ
Neli SELAN: ŠPORTNI TURIZEM –  PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V NARAVI Z VLEČNIMI PSI
Bojana KALENJUK, Dragan TEŠANOVIĆ, Darko TIMOTIĆ, Maja BANJAC: PROTECTED PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN AND POTENTIALS OF PROTECTED AREAS IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN VOJVODINA
Metka GALIČ: POSPEŠEVANJE PRODAJE NA OSNOVI POPOLNO OPREMLJENEGA PRODAJNEGA MESTA
Metka GALIČ: STRATEŠKO POVEZOVANJE Z DOBAVITELJI NA OSNOVI SKUPNEGA IZOBRAŽEVANJA V PIVOVARSTVU
Stanislav LEVIČAR: VLOGA STROJNEGA UČENJA PRI OPTIMIZACIJI POSLOVANJA PODJETIJ V TURISTIČNI PANOGI
Erna VÖRÖŠ: PREDSTAVITEV EU PROJEKTA KEY SKILLS FOR EUROPEAN UNION HOTEL STAFF
Alenka TOMŠIČ GRGURIČ: ČEBELARSKI TURIZEM
Marko GAMS: VLOGA NAHRBTNIKARJEV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU TURISTIČNE DESTINACIJE
Marija ROK: VKLJUČEVALNI TRG DELA V GOSTINSTVU
Marija ROK, Jelena MILOVANOVIĆ: PRISOTNOST STRESA MED TURISTIČNIMI VODNIKI
Saša ZUPAN KORŽE: SLOVENSKI »CHEFI«: USPEŠNI GOSTINSKI PODJETNIKI IN AMBASADORJI SLOVENSKE KULINARIKE
Saša ZUPAN KORŽE: KAJ BO KLJUČNO VPLIVALO NA RAZVOJ TURIZMA V PRIHODNJIH LETIH
Janja BLATNIK: RAZPRŠENI (DIFUZNI) HOTEL
Mojca POLAK: KREATIVNI NAČINI IN METODE UMEŠČANJA KULINARIČNE DEDIŠČINE V ŠOLSKO RESTAVRACIJO SEDEM
Barbara GUNČAR: ZGODILA SE NAM JE KULINARIČNA ZVEZDA ANA ROŠ. KAJ SE LAHKO V TURIZMU IZ TEGA NAUČIMO?
Tjaša VIDRIH: MEDNARODNO SODELOVANJE BIC LJUBLJANA Z ALMO – LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA
Vesna LOBOREC: TEDQUAL – VEČJA KONKURENČNOST V TURIZMU
Tina BAN: SKRB ZA VERSKE POTREBE V TURIZMU
Tjaša VIDRIH, Urška DOLINAR, Eva BATISTA, Katja OREHEK HATI, Maja KRAJNIK, Nina MEH, Tanja IVEK, Ingrid JAKOPEC: UŽIVAM TRADICIJO – PROJEKT V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG SLOVENIJA - HRVAŠKA
Marjeta CEVC, Boštjan HUMSKI, Tjaša VIDRIH: SLOVENSKA KULINARIKA Z ITALIJANSKIMI PIVI PORETTI
Marina VODOPIVEC, Marija KOSTADINOV: VPLIV PREHRANSKEGA ZNANJA NA SPREMEMBE PREHRANJEVALNIH NAVAD  ŠTUDENTOV ŽIVILSTVA IN PREHRANE
Boštjan HUMSKI: PROJEKT OD TRTE DO VINA
Sava OSOLE: MUCA NA OBISKU
Meta TRČEK: SODELOVALNA KULTURA V PROCESU PREHRANJEVANJA
Irena MALOVRH: TRAJNOSTNI TURIZEM V MORAVŠKI DOLINI
Alenka PREVEC: MLADOSTNIKI V BOLNIŠNIČNI ŠOLI
Maja HARTMAN: PRIMER DOBRE PRAKSE: DELO Z DIJAKOM Z ANKSIOZNO (PANIČNO) MOTNJO
Jana BERVAR: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE
Matjaž CIZEJ: IZOBRAŽEVANJE – SERVIS GOSPODARSTVU
Alenka LUŠTREK: DIGITALNI PROSTOR KOT RAZŠIRJENO UČNO OKOLJE ZA PRIDOBIVANJE ZNANJA TUJEGA JEZIKA STROKE
Milena SUWA STANOJEVIĆ: METODIKA IZOBRAŽEVANJA PREHRANSKIH VSEBIN
Nevia CARLOS, Mary RATZER: THE HUMAN FACE OF SCHOOLING: THREE CRITICAL TRENDS IN AMERICAN EDUCATION
Maja POVŠE, Ida SREBOTNIK: IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Marija TOPOLE: INOVATIVNI RAZREDNI PROJEKTI
Maja ŠTEKOVIČ: MINUTA ZA ZMAGO – S KRATKO PREDSTAVITVIJO POSLOVNE IDEJE DO BOLJŠE ANGLEŠČINE
Jurij KOČAR: PRIMERI UVAJANJA GLOBALNEGA UČENJA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Uroš VERBOVŠEK: TEMATSKA SREČANJA ZA STARŠE
Tanja KEK, Tanja GREGOREC: UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE ŠTUDENTOV
Jana MARINČEK: DEJAVNIKI USPEŠNOSTI UČENJA TUJIH STROKOVNIH JEZIKOV V VIŠJEŠOLSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM
Dejan CVITKOVIČ: KAKO SMO POSKUŠALI IZBOLJŠATI SAMOSTOJNO UČENJE IZDELAVE SPLETNIH STRANI – PRIMERJAVA REZULTATOV DVEH GENERACIJ ŠTUDENTOV
Marina VODOPIVEC: IZBIRA ŠTUDIJA IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  ŠTUDENTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM TER ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Marina VODOPIVEC: ANALIZA UČNIH NAVAD IN USPEŠNOSTI UČENJA DIJAKOV  V POVEZAVI Z DELAVNICAMI UČENJE UČENJA
Tatjana ŠČEK PREBIL: DISTRIBUIRANO VODENJE
Tatjana ŠČEK PREBIL: MEDNARODNO SODELOVANJE
Alenka SEDLAR ŠPEHAR: ŠOLSKI VRT KOT UČNI PRIPOMOČEK
Petra MOLE: VPLIV PROGRAMA ERASMUS+ NA RAZVIJANJE KOMPETENC
Mirjam GORENC: PROJEKT MOJE PODJETJE IN USTANAVLJANJE DIJAŠKIH PODJETIJ
Nataša KNE: PROGRAM MEDNARODNA MATURA ZA NADARJENE DIJAKE
Maja SAVORGNANI: DELO Z NADARJENIMI DIJAKI NA II. GIMNAZIJI MARIBOR – PRIMERI DOBRE PRAKSE
Anja SOVIČ: INTERDISCIPLINARNO OBLIKOVANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA
Mojca DREV URANJEK: KODEKS SOŽITJA
Oto TEŽAK: JE LINEARNI MODEL PRAVA IZBIRA?
Maja KOVAČIČ: PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Nasta ZUPANČIČ: ODPRTO UČENJE NARAVOSLOVJA IN OKOLJSKA VZGOJA SKOZI MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ K2
Darinka BERČIČ ŠTEFANOVIĆ: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE STROKOVNIH MODULOV NA BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKI ŠOLI
Boštjan HUMSKI, dr. Anita GOLTNIK URNAUT: ANALIZA USPOSABLJANJA STREŽNEGA OSEBJA V SLOVENSKEM HOTELIRSTVU
Neli SELAN: PROJEKT – PRIPRAVA JEDI PO RECEPTIH BRALCEV ČASOPISA NEDELO, PRILOGA ODPRTA KUHINJA
Jana MARINČEK: VIDEO GRADIVA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA STROKE V VIŠJEŠOLSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM
Vesna KRAMBERGER: ČETRTI LETNIKI POMAGAJO PRVIM
Adela ŽIGERT: SODELOVALNO UČENJE PRI FIZIKI
Tanja KEK, Mojca MEKIŠ, Jasna KRŽIN STEPIŠNIK, Tita DESTOVNIK, Tina JERČIČ: SODELOVANJE ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
Olga KOLAR: INOVATIVNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Bianka MERTELJ: PRIMER DOBRE PRAKSE: ŠOLSKI BOLNIČARJI
Stanislav LEVIČAR: UPORABA IT ORODIJ ZA PODPORO TRŽENJSKIM IN PRODAJNIM PROCESOM V IZOBRAŽEVANJU

ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Poseben del konference predstavlja študentska sekcija. Na njej lahko s svojimi prispevki sodelujejo študenti s poljubnim prispevkom iz zgoraj navedenih tem oz. sekcij konference.

8:30 – 9:00 | Sprejem udeležencev in registracija na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana | Registration at the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
9:00 – 9:30 | Otvoritev konference | Opening ceremony
9:30 – 11:15 | Plenarna predavanja | Plenary session
11:15 – 11:45 | Odmor za kavo in predstavitev posterjev | Coffee break and posters presentation
11:45 – 13:30 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / EDUCATION AND TRAINING
13:30 – 14:30 | Kosilo (na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana) | Lunch break (At the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana)
14:30 – 16:30 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / EDUCATION AND TRAINING
18:00 – 19:00 | Sprejem udeležencev na BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana | Welcome reception at the BIC Ljubljana, Centre of Culinary and Tourism KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana
19:00 – 22:00 | Večerja | Dinner
08:30 – 09:00 | Sprejem udeležencev in registracija na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana | Registration at the BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
9:00 – 10:30 | Plenarna predavanja | Plenary session
10:30 – 11:00 | Odmor za kavo | Coffee break
11:00 – 13:30 | Sekcije | Working sessions
ŽIVILSTVO IN PREHRANA / FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION GOSTINSTVO IN TURIZEM / HOSPITALITY AND TOURISM IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / EDUCATION AND TRAINING
13:30 – 14:00 | Sklepni del konference - zaključki | Conclusions of the conference

LOKACIJA

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
01/2807 600