KLJUČNE INFORMACIJE

POMEMBNI DATUMI:

ROK ODDAJE CELOTNEGA REFERATA JE POTEKEL: 5. 9. 2017

 

OBLIKOVANJE REFERATA:
Referat naj bo napisan v pisavi Times New Roman. Obseg referata je omejen na 15.000 znakov (brez presledkov) oz. na največ 8 strani.

 

Referat morata biti izdelan skladno z navodili za izdelavo referata. Predlogo z vsemi navodili najdete na www.bickonferenca.si/sl/predavatelji/navodila-avtorjem/

 

PREDSTAVITEV REFERATA:

Javno bo možno predstaviti en referat (v primeru dveh ali več oddanih referatov, mora biti referat, ki bo predstavljen, ustrezno označen). Čas PowerPoint predstavitve je omejen na 10 do 15 minut.

 

Referat lahko predstavite tudi v obliki plakata (navodilo za pripravo plakata). Če želite na konferenci referat predstaviti v obliki plakata, to označite ob prijavi na prijavnem obrazcu.

 

KOTIZACIJA ZA KONFERENCO:

  • za predavatelje na konferenci (objava referata/ov in predstavitev enega):


Plačana kotizacija do 31. 8. 2017: 115 EUR + 22 % DDV

Plačana kotizacija od 1. 9. 2017 do 1. 10. 2017: 135 EUR + 22 % DDV

Zadnji rok plačila kotizacije je 1. 10. 2017.

 

  • za ostale udeležence:

 

Plačana kotizacija do 10. 10. 2017: 135 EUR + 22 % DDV

 

  • za študente – predavatelje (objava referata/ov in predstavitev enega) ter ostale študente udeležence:

 

Plačana kotizacija (za študente – predavatelje) do 1. 10. 2017: 25 EUR + 22 % DDV

Plačana kotizacija (za vse ostale študente) do 10. 10. 2017: 25 EUR + 22 % DDV

 

Vplačila:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana;

IBAN: SI56 0110 0603 0699 941, sklic: 00 555

SWIFT/BIC: BSLJSI2x

V namen plačila vpišite: priimek in ime udeleženca/ke.

 

**Vsak tretji udeleženec iz iste šole, organizacije oz. podjetja ima 50 % popust pri plačilu kotizacije.

Kotizacija je obvezna za vse udeležence konference.

 

V kotizacijo za predavatelje na konferenci je vključena objava referatov, predstavitev enega referata oz. posterja, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev in organizacija konference.

 

V kotizacijo za študente – predavatelje je vključena objava referatov in predstavitev enega referata oz. posterja, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev med odmori. Kotizacija ne vključuje večerje.

 

Ostali udeleženci konference (vključno s študenti) se lahko na konferenco prijavite najkasneje do 10. 10. 2017.

Prijava je objavljena na spletnem naslovu:

http://www.bickonferenca.si/sl/prijava-udelezenca/

 

V kotizacijo za ostale udeležence je vključena udeležba na konferenci, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev in organizacija konference. Za študente udeležence pa v kotizacijo ni vključena večerja.

 

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: natasa.rakar@bic-lj.si

oz. po telefonu +386/1 28 07 621 ali +386/1 28 07 603.

VABLJENI!