VABILO NA KONFERENCO

19 – 20. oktober 2017

 

V prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana, Slovenija.

 

Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite s pripravo referatov. Avtorje povzetkov referatov prosimo, da ob oddaji lektoriranega povzetka, ključnih besed in celotnega referata upoštevate navodila za pripravo povzetkov in referatov. Naslove, povzetke referatov in ključne besede je potrebno oddati tudi v angleškem jeziku. Sprejete referate bomo objavili v zborniku strokovne konference v elektronski obliki (CD).

 

TEME POSAMEZNIH SEKCIJ:

 

Sekcija I:     ŽIVILSTVO IN PREHRANA:

 • Trendi v živilstvu in prehrani
 • Prehrana in zdravje
 • Kakovost živil
 • Inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v živilstvu in prehrani
 • Trajnostni razvoj in varovanje okolja
 • Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v živilstvu in prehrani

Sekcija II:     GOSTINSTVO IN TURIZEM:

 • Trendi v gostinstvu in turizmu
 • Kakovost, inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v gostinstvu in turizmu
 • Dediščina (snovna, nesnovna) v gostinstvu in turizmu
 • Varnost v gostinstvu in turizmu
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija v gostinstvu in turizmu
 • Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v gostinstvu in turizmu

Sekcija III:     IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju
 • Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami
 • Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom
 • Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv
 • Inovativna učna okolja v informacijski družbi
 • Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru

Študentska sekcija:   

Poseben del konference predstavlja študentska sekcija. Na njej lahko s svojimi prispevki sodelujejo študenti s poljubnim prispevkom iz zgoraj navedenih tem oz. sekcij konference.