KOTIZACIJA

KOTIZACIJA ZA KONFERENCO

 

  1. za predavatelje na konferenci (objava referata/ov in predstavitev enega):

Plačana kotizacija do 31. 8. 2017: 115 EUR + 22 % DDV

Plačana kotizacija od 1. 9. 2017 do 1. 10. 2017: 135 EUR + 22 % DDV

Zadnji rok plačila kotizacije je 1. 10. 2017.

 

  1. za ostale udeležence:

Plačana kotizacija do 10. 10. 2017: 135 EUR + 22 % DDV

 

  1. za študente – predavatelje (objava referata/ov in predstavitev enega) ter ostale študente udeležence:

Plačana kotizacija (za študente – predavatelje) do 1. 10. 2017: 25 EUR + 22 % DDV

Plačana kotizacija (za vse ostale študente) do 10. 10. 2017: 25 EUR + 22 % DDV

 

Vplačila:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana;

IBAN: SI56 0110 0603 0699 941, sklic: 00 555

SWIFT/BIC: BSLJSI2x

V namen plačila vpišite: priimek in ime udeleženca/ke.

 

**Vsak tretji udeleženec iz iste šole, organizacije oz. podjetja ima 50 % popust pri plačilu kotizacije.

Kotizacija je obvezna za vse udeležence konference.

 

V kotizacijo za predavatelje na konferenci je vključena objava referatov, predstavitev enega referata oz. posterja, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev in organizacija konference.

 

V kotizacijo za študente – predavatelje je vključena objava referatov in predstavitev enega referata oz. posterja, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev med odmori. Kotizacija ne vključuje večerje.

 

Ostali udeleženci konference (vključno s študenti) se lahko na konferenco prijavite najkasneje do 10. 10. 2017.

Prijava je objavljena na spletnem naslovu:

http://www.bickonferenca.si/sl/prijava-udelezenca/

 

V kotizacijo za ostale udeležence je vključena udeležba na konferenci, zbornik konference v elektronski obliki, pogostitev in organizacija konference. Za študente udeležence pa v kotizacijo ni vključena večerja.

 

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: natasa.rakar@bic-lj.si

oz. po telefonu +386/1 28 07 621 ali +386/1 28 07 603.

VABLJENI!