PLENARNI PREDAVATELJI

EMIL TEDESCHI (Hrvaška)

Emil Tedeschi je predsednik in glavni izvršni direktor Atlantic Grupe, ki je vodilni proizvajalec in distributer hrane in pijač v JV Evropi. Je ustanovitelj in večinski delničar v podjetju, ki se je od leta 1991 razvilo iz lokalnega hrvaškega distributerja v eno največjih in najbolj dinamičnih podjetij v regiji ter ambiciozen mednarodni igralec. Pred tem je bil direktor Meteor Paper Milano, italijanske hčerinske družbe Meteor Holding London, ki je bila ena največjih podjetij za papirno trgovino v Evropi. V Atlantic Grupi je 5300 zaposlenih in ima v lasti legendarne blagovne znamke – Cockta, Smoki, Donat Mg, Cedevita, Argeta, Barcaffè itd. V svoji karieri je Emil Tedeschi za svoje strokovne dosežke prejel številne cenjene nagrade, med drugim mu je  Združenje managerjev Hrvaške leta 2002 podelilo naziv – Manager leta, večkrat je prejel naziv Poslovnež  leta v regiji (v letih 2006, 2008, 2010), s strani predsednika Republike Hrvaške je leta 2010 prejel tudi državno odlikovanje za izjemen prispevek h gospodarstvu. Leta 2012 mu je Mass Media International podelila regionalno nagrado ” Business Personality 2012″. Emil Tedeschi se je aktivno vključil v proces hrvaškega napredka in približevanja standardom ter članstvu v Evropski uniji. Bil je član parlamentarnega odbora, ki je nadziral hrvaški pogajalski proces z EU, pa tudi s Hrvaškim socialno-ekonomskim svetom. Je aktiven član HUP-a (Hrvaško združenje delodajalcev) od njegove ustanovitve dalje in v letih 2005 do 2007 tudi njegov predsednik. Je član Trilateralne komisije, Združenja alumni INSEAD, Programskega sveta Zagrebške šole za ekonomijo in management, Poslovnega sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Upravnega odbora Moskovskega državnega inštituta za Mednarodne odnose (MGIMO). Je podpredsednik Nadzornega sveta RTL Hrvatska in častni konzul Irske v Republiki Hrvaški. Od leta 2010 do leta 2015 je bil član Sveta za gospodarstvo predsednika Republike Hrvaške. Emil Tedeschi je pogosto vabljeni predavatelj na pomembnih mednarodnih konferencah, prav tako kot vabljeni predavatelj pogosto predava na uglednih poslovnih šolah, kot so Univerza Duke, Univerza New York, IEDC – Poslovna šola Bled, Univerza Michigan, Zagrebška šola za ekonomijo in management, Ekonomske fakultete v Republiki Hrvaški in v regiji. Je aktiven podpornik gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja regije.

Plenarno predavanje: četrtek 19.10. 2017, med 9:30 in 11:15

Naslov predavanja: ATLANTIC GRUPA – RESNIČNO REGIONALNO PODJETJE

 

 

Dr. MAJA URAN MARAVIĆ (Slovenija)

Dr. Maja Uran Maravić je zaposlena na Fakulteti za turistične študije Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem, sodeluje pa tudi s Fakulteto za management v turizmu in gostinstvu v Opatiji, Univerza na Reki. Zadnjih 20 let aktivno deluje na področjih strateškega managementa in managementa kakovosti v turizmu. Leta 2004 je oblikovala projekt zagotavljanja kakovosti storitev v enem izmed večjih turističnih podjetij in bila soavtorica Programa celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu za Ministrstvo za gospodarstvo. Je avtorica projekta za ocenjevanje restavracij v Ljubljani in osrednjeslovenski regiji – znak kakovosti ljubljanskega turizma, kjer restavracije ocenjuje od leta 2000. Bila je vodja projektne skupine Turistica in vodilna avtorica Strategije razvoja slovenskega turizma za obdobje 2007–2011 (RNUST – Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma), sooblikovala je tudi strategijo turizma Pirana in Velenja ter hrvaško strategijo socialnega turizma. Leta 2013 je bila vodilna avtorica strategije razvoja in trženja turizma Ljubljane do leta 2020. Vodila je ciljni raziskovalni projekt Inovativnost v turizmu. Je članica strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije. Vodila je preko 30 tržnih projektov za turistične organizacije in podjetja. Je usposobljena ocenjevalka nastanitvenih obratov, hotelskim podjetjem svetuje na področju dviga kakovosti in izvaja delavnice za zaposlene ter pomaga turističnim organizacijam pri oblikovanju strategij razvoja destinacij.

Plenarno predavanje: petek 20.10. 2017, med 9:00 in 10:30

Naslov predavanja: “ZNAK KAKOVOSTI LJUBLJANA”

 

 

Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenija)

Dr. Jože Podgoršek opravlja funkcijo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano od marca 2015. Poleg tega že od leta 2004 dela na zavodu Grm Novo mesto, kjer je trenutno zaposlen kot višješolski predavatelj in je hkrati tudi dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Izkušnje za svoje delo pri vseh nalogah, ki jih trenutno opravlja, je pričel pridobivati na domači kmetiji in po končanem študiju na Biotehniški fakulteti tudi v gospodarski družbi Zeleni hit d.o.o., kjer je pričel svojo poklicno pot in jo po 7 letih zamenjal s poklicem predavatelj. Že od samega začetka poklicne poti se je trudil za razvoj slovenskih kmetov in kmetij. Delo na tem področju je intenziviral s prevzemom funkcije varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, saj je opozarjanje na nepoštene odnose med posameznimi partnerji v verigi preskrbe s hrano njegovo glavno področje dela na tej funkciji. Hkrati se ves čas trudi za iskanje novih tržnih poti, zato sodeluje pri iniciativah za vzpostavitev kratkih verig in za spremembe javnega naročanja hrane v javnih prehranskih obratih, s čimer bi ob tem olajšali pot lokalno pridelani hrani v javne prehranske obrate. Glede na to, da ima veliko družino s petimi otroki in da se trenutno vseh 5 njegovih otrok vsaj enkrat dnevno prehranjuje v javnih prehranskih obratih (vrtcih in šolah), mu je slednje še posebej blizu.  V prostem času, kar mu ga ostane, je rad aktiven, saj gre rad z družino v hribe, na kolo ali na kratek treking po podeželskih poteh v svojem domačem kraju.

Plenarno predavanje: četrtek 19.10. 2017, med 9:30 in 11:15

Naslov predavanja: DAJMO PRILOŽNOST SLOVENSKI HRANI

 

 

Mag. NARKO RIITA ELISABETH (Finska)

Narko Riitta Elisabeth je od leta 1997 dalje zaposlena v izobraževalni inštituciji Keuda Group, na Finskem, v okviru katere se letno izobražuje 7000 dijakov, študentov in odraslih udeležencev izobraževanj in ima 620 zaposlenih. Po izobrazbi je magistrica znanosti s področja ekonomije in upravnega poslovanja. Je del vodstva Keuda Group in opravlja delo ravnateljice, poleg tega je vodja številnih EU projektov (Evropski Socialni Sklad, Leonardo, Interreg, Nordplus, Erasmus+, Central Baltic Programme itd.). Keuda Group izvaja poklicno izobraževanje za mlade, za odrasle ter podjetja (vajeništvo) na vseh področjih srednjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Redno se udeležuje različnih mednarodnih konferenc s svojimi prispevki, sodeluje na okroglih mizah, delavnicah. Je avtorica različnih strokovnih publikacij o poklicnem izobraževanju ter usposabljanju na Finskem. Med drugim je leta 2009 sodelovala pri projektu, ki ga je koordiniral Nacionalni svet za izobraževanje in v okviru tega pripravila priročnik o kolegialnem presojanju: National Quality Areas and Criteria for Competence-based Training. V času svojega delovanja v Keuda Group do danes je opravljala različna delovna mesta, med drugim je bila učiteljica, mednarodna koordinatorica, pomočnica ravnatelja, direktorica službe za usmerjanje in svetovanje, ravnateljica in zelo dobra poznavalka finskega izobraževalnega sistema, zlasti področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je trenutno podvržen številnim spremembam, kar bo tudi tema njene predstavitve na konferenci v Ljubljani oktobra 2017.

Plenarno predavanje: petek 20.10. 2017, med 9:00 in 10:30

Naslov predavanja: NACIONALNA REFORMA FINSKEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA – UGODNOSTI IN IZZIVI ZA FINSKE PONUDNIKE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

 

 

Dr. KATJA POVHE JEMEC (Slovenija)

Dr. Katja Povhe Jemec je po izobrazbi živilska tehnologinja, doktorica biotehnoloških znanosti pa je postala leta 2003. Od leta 2004 je zaposlena na Ministrstvu za zdravje.  V letih med 2004 in 2011 je sodelovala pri prenosu evropske zakonodaje vezane na varno hrano na nacionalno raven. Leta 2011 je sprejela  nov izziv in od tedaj strokovno pokriva raznoliko področje prehrane na Ministrstvu za zdravje. Sodelovala je pri pripravi in usklajevanju Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki ga je potrdil Državni zbor. Je članica številnih medresorskih skupin, v katerih zastopa stališče Ministrstva za zdravje in skrbi za izvajanje načrtovanih ukrepov in programov za izboljšanje javnega zdravja prebivalstva v povezavi z zdravim prehranjevanjem. Raznoliko področje prehrane terja med-sektorsko sodelovanje in povezovanje različnih resorjev, kot tudi povezovanje z nevladnimi organizacijami in stroko. Dr. Katja Povhe Jemec je zagovornica zdravega življenjskega sloga tako na svoji profesionalni, kot tudi zasebni poti. Svoj prosti čas rada preživlja aktivno v naravi, v družbi svojih najdražjih, bodisi sama, ko ob vsakodnevnem vrvežu najde nekaj mirnih trenutkov.

Plenarno predavanje: četrtek 19.10. 2017, med 9:30 in 11:15

Naslov predavanja: NACIONALNI PROGRAM O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015 – 2025, KOT ODGOVOR NA IZZIVE SEDANJE DRUŽBE