POMEMBNI DATUMI

POMEMBNI DATUMI:

  • PRIJAVA in ODDAJA POVZETKA S KLJUČNIMI BESEDAMI: do 26. 5. 2017 – slovenski in angleški naslov referata, povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem jeziku vpišete na obrazec, ki je objavljen na spletnem naslovu: http://www.bickonferenca.si/sl/oddaja-povzetka/
  • Obvestilo o sprejemu povzetka: do 30. 5. 2017
  • ODDAJA CELOTNEGA REFERATA: 30. 6. 2017obrazec za oddajo je objavljen na spletnem naslovu: www.bickonferenca.si/sl/oddaja-referata/

Referati morajo biti oddani v obliki MS Word.