RAZPORED PREDSTAVITEV

ČETRTEK | 19.10.2017 | 11:45 - 13:30
ČETRTEK | 19.10.2017 | 14:30 - 16:30
PETEK | 20.10.2017 | 11:00 - 13:30
Predavalnica VP
Predavalnica VP
V učilnici U4
Andrii OBETS, Gordana VULIĆ: NAČRTOVANJA PREHRANE ZNOTRAJ ŠTUDIJSKEGA PROCESA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI S POMOČJO ODPRTE PLATFORME ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP) – PRIMER DOBRE PRAKSE / MEAL PLANNING WITHIN THE STUDY PROCESS AT A VOCATIONAL COLLEGE WITH THE OPEN CLINIC FOOD PLATFORM (OPKP) – AN EXAMPLE OF A GOOD PRACTICE Jasna LUŽAR, Katarina SMOLE: RAZUMEVANJE “CLEAR” IN “CLEAN” OZNAČEVANJA ŽIVIL / UNDERSTANDING CLEAR AND CLEAN LABELING Alenka HMELAK GORENJAK: OZNAČEVANJE HRANILNE VREDNOSTI SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV IN METODE DOLOČANJA / THE NUTRITION LABELING OF CONFECTIONERY PRODUCTS AND METHODS OF DETERMINATION
Tina RANKEL: FAKTORJI VREDNOTENJA HRANE: STOPNJE ŽIVOSTI IN UŽITNOSTI HRANE / FACTORS OF FOOD EVALUATION: DEGREES OF LIVELINESS AND EDIBILITY OF FOOD Polonca KAČIČNIK: ATIPIČNE OBLIKE CELIAKIJE / ATYPICAL FORMS OF CELIAC DISEASE Neva MALEK, Vesna POŠTUVAN: OCENA DNEVEGA VNOSA AKRILAMIDA PRI MLADOSTNIKIH / ESTIMATION OF ACRYLAMIDE DAILY INTAKE AMONG YOUNGSTERS
Jurij GUNZEK, Sonja BOŠTJANČIČ: KAKOVOST NARAVNIH ŽGANJ / QUALITY OF NATURAL SPIRITS Nataša SVETINA: PRIDOBIVANJE ETERIČNIH OLJ IZ NAGELJNOVIH ŽBIC / EXSTRACTION OF ESSENTIAL OILS FROM CLOVES Mira KOS SKUBIC, Marija KLOPČIČ, Anita ULE, Karmen ERJAVEC: POTROŠNIKOVO ZAZNAVANJE IN POZNAVANJE ŽIVIL Z GEOGRAFSKIM POREKLOM IN GEOGRAFSKO OZNAČBO / CONSUMER PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF FOODS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION AND DESIGNATION OF ORIGIN
Mojca SMERAJEC: JAZONOVA PLETENICA / JASON’ S BRAIDED BREAD Špela PALČAR, Ana CERAR, Anže MARUCELJ, Vanja BANKO: PASTI UŽIVANJA ENERGIJSKIH PIJAČ – DELAVNICA ZA SREDNJEŠOLCE / THE PITFALLS OF CONSUMING ENERGY DRINKS – WORKSHOP FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS Mojca JEVŠNIK, Martina ZABUKOŠEK, Matjaž MALETIČ: DIMENZIJE KULTURE ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI ŽIVIL V ŽIVILSKEM PODJETJU / DIMENSIONS OF FOOD SAFETY CULTURE IN A SLOVENIAN FOOD PROCESSING COMPANY
Marija KOSTADINOV: ADITIVI V MESNIH IZDELKIH / FOOD ADDITIVES IN MEAT PRODUCTS Milica RANČIĆ, Jasna MASTILOVIĆ, Ivana BEŠIĆ, Dragan TEŠANOVIĆ, Lazar PAVIĆ: NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF THE MENUS IN WELLNESS CENTRES IN SERBIA AND SLOVENIA – COMPARATIVE ANALYSIS Petra VODOPIVEC, Boris KOVAČ: FITINSKA KISLINA, NJENI POZITIVNI IN NEGATIVNI PREHRANSKI UČINKI / PHYTIC ACID, ITS POSITIVE AND NEGATIVE NUTRITIONAL EFFECTS
Ivana POŠA: GORIŠKI RADIČ – HRANA IN ZIMSKA ROŽA / RADICCHIO OF GORIZIA – FOOD AND WINTER FLOWER - (PLAKAT / POSTER PRESENTATION) Mija NOVAK, Katarina SMOLE, Nataša ČEPON TROBEC: DOLOČANJE PARAMETROV KAKOVOSTI MOKI IN KRUHU / DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF FLOUR AND BREAD
 Uroš JEDLOVČNIK: UPORABA KISELGA TESTA ZA IZBOLJŠANJE SENZORIČNIH LASTNOSTI PICA TESTA / USE OF SOURDOUGH FOR IMPROVING SENSORY QUALITES OF PIZZA DOUGH (Plakat) Nina BIZJAK BAJEC: MOBILNA APLIKACIJA "PREHRANSKI NAVIGATOR" – UČINKOVIT IN UPORABEN PRIPOMOČEK ZA OSVEŠČANJE O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU / MOBILE APPLICATION "PREHRANSKI NAVIGATOR" – EFFECTIVE AND FUNCTIONAL GADGET FOR RAISING AWARNESS ABOUT HEALTHY EATING
Jasna LUŽAR, Tatjana KOŠMERL, Polona JAMNIK, Mojca KOROŠEC: ZORENJE VINA KOT ALTERNATIVA DODATKU ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA / WINE AGEING AS ALTERNATIVE TO ADDITION OF SULPHUR DIOXIDE
ČETRTEK | 19.10.2017 | 11:45 - 13:30
ČETRTEK | 19.10.2017 | 14:30 - 16:30
PETEK | 20.10.2017 | 11:00 - 13:30
V učilnici U4
V učilnici U4
Predavalnica VP
Tina BAN: SKRB ZA VERSKE POTREBE V TURIZMU / CATERING TO RELIGIOUS NEEDS IN THE TOURISM INDUSTRY Alenka TOMŠIČ GRGURIČ: ČEBELARSKI TURIZEM / API-TOURISM Marija ROK: VKLJUČEVALNI TRG DELA V GOSTINSTVU / INCLUSIVE LABOUR MARKET IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
Lazar PAVIĆ, Karmen PAŽEK, Martina ROBAČER, Milica RANČIĆ, Martin PAVLOVIĆ: AGRITOURISM – BETWEEN AGRICULTURE AND TOURISM Marko GAMS: VLOGA NAHRBTNIKARJEV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU TURISTIČNE DESTINACIJE / THE ROLE OF BACKPACKERS IN THE LIFE CYCLE OF A TOURIST DESTINATION Janja BLATNIK: RAZPRŠENI (DIFUZNI) HOTEL / DIFFUSION HOTEL
Stanislav LEVIČAR: VLOGA STROJNEGA UČENJA PRI OPTIMIZACIJI POSLOVANJA PODJETIJ V TURISTIČNI PANOGI / THE ROLE OF MACHINE LEARNING IN BUSINESS OPTIMIZATION IN TOURISM INDUSTRY Rudolf RUMBAK: OCENA MOŽNOSTI UVEDBE KRITERIJEV HOTELSTARS.EU V SLOVENIJI / ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OB INTRODUCING HOTELSTARS.EU CRITERIA IN SLOVENIA Barbara GUNČAR: ZGODILA SE NAM JE KULINARIČNA ZVEZDA ANA ROŠ. KAJ SE LAHKO V TURIZMU IZ TEGA NAUČIMO? / IN SLOVENIA WE HAVE A CULINARY STAR ANA ROŠ. WHAT CAN WE LEARN FROM THE STORY?
Mojca POLAK: KREATIVNI NAČINI IN METODE UMEŠČANJA KULINARIČNE DEDIŠČINE V ŠOLSKO RESTAVRACIJO SEDEM / CREATIVE WAYS AND METHODS OF IMPLEMENTING CULINARY HERITAGE INTO THE OFFER OF SCHOOL RESTAURANT SEVEN Polona FRAJZMAN: INTERNACIONALIZACIJA KOT RAZVOJNO ORODJE MANAGERJEV TURISTIČNIH PODJETIJ / INTERNATIONALIZATION AS A DEVELOPMENT TOOL FOR TOURISM ENTERPRISES' MANAGERS Vesna LOBOREC: TEDQUAL – VEČJA KONKURENČNOST V TURIZMU / TEDQUAL - TOWARDS COMPETITIVENESS IN TOURISM
Metka GALIČ: STRATEŠKO POVEZOVANJE Z DOBAVITELJI NA OSNOVI SKUPNEGA IZOBRAŽEVANJA V PIVOVARSTVU / STRATEGICALLY CONNECTING WITH SUPPLIERS ON THE BASIS OF JOINT TRAINING IN BREWING INDUSTRY Jana MARINČEK: VIDEO GRADIVA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA STROKE V VIŠJEŠOLSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM / VIDEO MATERIALS IN GSP CLASSES IN THE HOSPITALITY AND TOURISM PROGRAMME AT THE VOCATIONAL COLLEGE Marjeta CEVC, Boštjan HUMSKI, Tjaša VIDRIH: SLOVENSKA KULINARIKA Z ITALIJANSKIMI PIVI PORETTI / SLOVENIAN CUISINE WITH ITALIAN BEERS PORETTI
Dejan CVITKOVIČ: KAKO SMO POSKUŠALI IZBOLJŠATI SAMOSTOJNO UČENJE IZDELAVE SPLETNIH STRANI – PRIMERJAVA REZULTATOV DVEH GENERACIJ ŠTUDENTOV / HOW WE TRIED TO IMPROVE STUDENT SELF-LEARNING TO CREATE A WEB PAGE - COMPARISON OF RESULTS OF TWO GENERATIONS OF STUDENTS
Tjaša VIDRIH: MEDNARODNO SODELOVANJE BIC LJUBLJANA Z ALMO – LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA / INTERNATIONAL COOPERATION OF BIC LJUBLJANA WITH ALMA – LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA Saša ZUPAN KORŽE: SLOVENSKI »CHEFI«: USPEŠNI GOSTINSKI PODJETNIKI IN AMBASADORJI SLOVENSKE KULINARIKE / SLOVENIAN »CHEFS«: SUCCESSFUL F&B ENTREPRENEURS AND AMBASADORS OF SLOVENE COUSINE
Bojana KALENJUK, Dragan TEŠANOVIĆ, Darko TIMOTIĆ, Maja BANJAC: PROTECTED PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN AND POTENTIALS OF PROTECTED AREAS IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN VOJVODINA - (PLAKAT / POSTER PRESENTATION) Metka GALIČ: POSPEŠEVANJE PRODAJE NA OSNOVI POPOLNO OPREMLJENEGA PRODAJNEGA MESTA / SALES PROMOTION BASED ON A PERFECTLY EQUIPPED POINT OF SALES  Marija ROK, Jelena MILOVANOVIĆ: PRISOTNOST STRESA MED TURISTIČNIMI VODNIKI / STRESS AMONG TOUR GUIDES
Saša ZUPAN KORŽE: KAJ BO KLJUČNO VPLIVALO NA RAZVOJ TURIZMA V PRIHODNJIH LETIH / INFLUENTIAL FACTORS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE NEXT FEW YEARS Erna VÖRÖŠ: PREDSTAVITEV EU PROJEKTA KEY SKILLS FOR EUROPEAN UNION HOTEL STAFF / PRESENTATION OF THE EU PROJECT KEY SKILLS FOR EUROPEAN UNION HOTEL STAFF Neli SELAN: ŠPORTNI TURIZEM – PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V NARAVI Z VLEČNIMI PSI / SPORTS TOURISM – SPENDING FREE TIME IN NATURE WITH THE SLED DOGS
Tjaša VIDRIH, Urška DOLINAR, Katja OREHEK HATI, Maja KRAJNIK, Nina MEH, Tanja IVEK Ingrid JAKOPEC: UŽIVAM TRADICIJO – PROJEKT V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG SLOVENIJA - HRVAŠKA / "UŽIVAM TRADICIJO - ENJOY TRADITION" PROJECT - PROJECT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A SLOVENIA – CROATIA
ČETRTEK | 19.10.2017 | 11:45 - 13:30
ČETRTEK | 19.10.2017 | 11:45 - 13:30
ČETRTEK | 19.10.2017 | 14:30 - 16:30
ČETRTEK | 19.10.2017 | 14:30 - 16:30
PETEK | 20.10.2017 | 11:00 - 13:30
PETEK | 20.10.2017 | 11:00 - 13:30
Predavalnica VPA/VPB (nekdanja VP2)
Učilnica U3
Predavalnica VPA/VPB (nekdanja VP2)
Učilnica U3
Učilnica U3
Učilnica U5
Milena SUWA STANOJEVIĆ: METODIKA IZOBRAŽEVANJA PREHRANSKIH VSEBIN / THE METHODOLOGY OF NUTRITION EDUCATION TOPICS Sava OSOLE: MUCA NA OBISKU / HELLO KITTY Mirjam GORENC: PROJEKT MOJE PODJETJE IN USTANAVLJANJE DIJAŠKIH PODJETIJ / THE PROJECT ‘MOJE PODJETJE’ AND SETTING UP STUDENT BUSINESSES Tatjana ŠČEK PREBIL: MEDNARODNO SODELOVANJE / INTERNATIONAL COLLABORATION Nasta ZUPANČIČ: ODPRTO UČENJE NARAVOSLOVJA IN OKOLJSKA VZGOJA SKOZI MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ K2 / OPEN LEARNING OF NATURAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL ERASMUS+ K2 PROJECT Bianka MERTELJ: PRIMER DOBRE PRAKSE: ŠOLSKI BOLNIČARJI / EXAMPLE OF GOOD PRACTICAL WORK: SCHOOL NURSES SUMMARY
Tanja KEK, Tanja GREGOREC: UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE ŠTUDENTOV / LEARNING SOCIAL SKILLS FOR BETTER QUALITY OF STUDENTS' LIVES Jana BERVAR: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE / A SYSTEM OF QUALITY IN ADULT EDUCATION AT THE SECONDARY SCHOOL FOR NURSES CELJE Vesna KRAMBERGER: ČETRTI LETNIKI POMAGAJO PRVIM / FOURTH-YEAR STUDENTS HELPING FIRST-YEAR STUDENTS Alenka SEDLAR ŠPEHAR: ŠOLSKI VRT KOT UČNI PRIPOMOČEK / CULTIVATING LEARNING WITH SCHOOL GARDEN Maja ŠTEKOVIČ: MINUTA ZA ZMAGO – S KRATKO PREDSTAVITVIJO POSLOVNE IDEJE DO BOLJŠE ANGLEŠČINE / ONE MINUTE TO WIN IT – PERFECT YOUR ENGLISH THROUGH AN ELEVATOR PITCH Jurij KOČAR: PRIMERI UVAJANJA GLOBALNEGA UČENJA PRI POUKU GEOGRAFIJE / IMPLEMENTING EXAMPLES OF GLOBAL LEARNING
Irena MALOVRH: TRAJNOSTNI TURIZEM V MORAVŠKI DOLINI / SUSTANIABLE TOURISM IN MORAVČE VALLEY Anja SOVIČ: INTERDISCIPLINARNO OBLIKOVANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA / INTERDISCIPLINARY DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING Oto TEŽAK: JE LINEARNI MODEL PRAVA IZBIRA? / IS LINEAR MODEL THE BEST SOLUTION? Petra MOLE: VPLIV PROGRAMA ERASMUS+ NA RAZVIJANJE KOMPETENC / IMPACT OF ERASMUS+ PROGRAMME ON COMPETENCE DEVELOPMENT Nevia CARLOS, Mary RATZER: THE HUMAN FACE OF SCHOOLING: THREE CRITICAL TRENDS IN AMERICAN EDUCATION Marina VODOPIVEC: IZBIRA ŠTUDIJA IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI ŠTUDENTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM TER ŽIVILSTVO IN PREHRANA / SELECTION OF PROGRAMME OF STUDY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR STUDENTS OF THE VOCATIONAL COLLEGE PROGRAMMES "HOSPITALITY AND TOURISM", AND "FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION"
Alenka PREVEC: MLADOSTNIKI V BOLNIŠNIČNI ŠOLI / ADOLESCENTS IN A HOSPITAL SCHOOL Mojca DREV URANJEK: KODEKS SOŽITJA / COEXISTENCE CODE Darinka BERČIČ ŠTEFANOVIĆ: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE STROKOVNIH MODULOV NA BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKI ŠOLI / CROSS-CURRICULAR INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE WHEN TEACHING PROFESSIONAL MODULES AT BIC LJUBLJANA, SCHOOL OF FOOD PROCESSING Olga KOLAR: INOVATIVNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV / INNOVATIVE CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS Marija TOPOLE: INOVATIVNI RAZREDNI PROJEKTI / INNOVATIVE CLASSROOM PROJECTS Alenka LUŠTREK: DIGITALNI PROSTOR KOT RAZŠIRJENO UČNO OKOLJE ZA PRIDOBIVANJE ZNANJA TUJEGA JEZIKA STROKE / DIGITAL SPACE AS AN EXTENDED LEARNING ENVIRONMENT FOR GAINING KNOWLEDGE OF A TECHNICAL FOREIGN LANGUAGE
Maja HARTMAN: PRIMER DOBRE PRAKSE: DELO Z DIJAKOM Z ANKSIOZNO (PANIČNO) MOTNJO / PRACTICE EXAMPLE OF WORKING WITH STUDENT WITH ANXIETY (PANIC) DISORDER Maja POVŠE, Ida SREBOTNIK: IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI / IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS Adela ŽIGERT: SODELOVALNO UČENJE PRI FIZIKI / COLLABORATIVE LEARNING IN PHYSICS Tanja KEK, Mojca MEKIŠ, Jasna KRŽIN STEPIŠNIK, Tita DESTOVNIK, Tina JERČIČ: SODELOVANJE ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI / COOPERATION FOR QUALITY PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS Matjaž CIZEJ: IZOBRAŽEVANJE – SERVIS GOSPODARSTVU / EDUCATION – SERVIS TO ECONOMY Maja KOVAČIČ: PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU / PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL WORKERS IN EDUCATION AND SCHOOLING
Nataša KNE: PROGRAM MEDNARODNA MATURA ZA NADARJENE DIJAKE / INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME FOR GIFTED STUDENTS Tatjana ŠČEK PREBIL: DISTRIBUIRANO VODENJE / DISTRIBUTED LEADERSHIP - (PLAKAT / POSTER PRESENTATION) Maja SAVORGNANI: DELO Z NADARJENIMI DIJAKI NA II. GIMNAZIJI MARIBOR – PRIMERI DOBRE PRAKSE / WORKING WITH TALENTED STUDENTS AT II. GIMNAZIJA MARIBOR – A CASE OF GOOD PRACTICE Marina VODOPIVEC, Marija KOSTADINOV: VPLIV PREHRANSKEGA ZNANJA NA SPREMEMBE PREHRANJEVALNIH NAVAD ŠTUDENTOV ŽIVILSTVA IN PREHRANE / IMPACT OF KNOWLEDGE ABOUT NUTRITION ON CHANGES IN EATING HABITS OF STUDENTS OF «FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION« Stanislav LEVIČAR: UPORABA IT ORODIJ ZA PODPORO TRŽENJSKIM IN PRODAJNIM PROCESOM V IZOBRAŽEVANJU / THE USE OF IT TOOLS THAT SUPPORT MARKETING AND SALES PROCESSES IN EDUCATION Meta TRČEK: SODELOVALNA KULTURA V PROCESU PREHRANJEVANJA / THE COLLABORATIVE CULTURE IN THE PROCESS OF EATING
Marina VODOPIVEC: ANALIZA UČNIH NAVAD IN USPEŠNOSTI UČENJA DIJAKOV V POVEZAVI Z DELAVNICAMI UČENJE UČENJA / ANALYSIS OF LEARNING HABITS AND LEARNING PERFORMANCE IN RELATION TO WORKSHOPS ON LEARNING ABOUT LEARNING
Jana MARINČEK: VIDEO GRADIVA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA STROKE V VIŠJEŠOLSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM / VIDEO MATERIALS IN GSP CLASSES IN THE HOSPITALITY AND TOURISM PROGRAMME AT THE VOCATIONAL COLLEGE Boštjan HUMSKI: PROJEKT OD TRTE DO VINA / THE PROJECT FROM VINE TO WINE Neli SELAN: PROJEKT – PRIPRAVA JEDI PO RECEPTIH BRALCEV ČASOPISA NEDELO, PRILOGA ODPRTA KUHINJA / PROJECT - PREPARE DISHES ACCORDING TO THE RECIPES NEWSPAPER READERS INACTION, OPEN KITCHEN ANNEX Uroš VERBOVŠEK: TEMATSKA SREČANJA ZA STARŠE / PARENT TOPIC MEETINGS
Boštjan HUMSKI, dr. Anita GOLTNIK URNAUT: ANALIZA USPOSABLJANJA STREŽNEGA OSEBJA V SLOVENSKEM HOTELIRSTVU / THE ANALYSIS OF THE TRAINING OF THE WAITING STAFF IN SLOVENIAN HOTEL MANAGEMENT