Spoštovani!

Na BIC Ljubljana 19. in 20. oktobra 2017 organiziramo 4. Mednarodno strokovno konferenco »TRENDI IN IZZIVI V ŽIVILSTVU, PREHRANI, GOSTINSTVU, TURIZMU, IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU«.

Konferenca predstavlja možnost za strokovni dialog o trendih in izzivih na zgoraj omenjenih strokovnih področjih.

V okviru plenarnega dela konference se bodo predstavili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine:

  • Emil Tedeschi (Hrvaška) – predsednik in glavni izvršni direktor Atlantic Grupe, ki je vodilni proizvajalec in distributer hrane in pijač v JV Evropi. V Atlantic Grupi je 5300 zaposlenih in ima v lasti legendarne blagovne znamke – Cockta, Donat Mg, Cedevita, Argeta, Barcaffè itd.
  • Dr. Maja Uran Maravić (Slovenija) – je zaposlena na Fakulteti za turistične študije Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem. Zadnjih 20 let aktivno deluje na področjih strateškega managementa in managementa kakovosti v turizmu.
  • Dr. Jože Podgoršek (Slovenija) – opravlja funkcijo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano od marca 2015 in je dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.
  • Mag. Narko Riitta Elisabeth (Finska) – je kot del ožjega vodstva zaposlena v izobraževalni inštituciji Keuda Group na Finskem, kjer se letno izobražuje 7.000 dijakov, študentov in odraslih udeležencev izobraževanj in ima 620 zaposlenih.
  • Dr. Katja Povhe Jemec (Slovenija) – je doktorica bioloških znanosti in na Ministrstvu za zdravje deluje na področju prehrane. Sodelovala je pri pripravi in usklajevanju Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.

V nadaljevanju bodo sledile strokovne sekcije. Med prispelimi prispevki je izbranih in v program uvrščenih več kot 80 prispevkov iz različnih držav članic EU in tudi drugih.

Na Vas se obračamo s prošnjo za sponzorstvo konference, ki predstavlja priložnost za promocijo Vašega podjetja med strokovno javnostjo in študenti, ki so potencialni Vaši bodoči sodelavci ali stranke.

Hkrati pa boste podprli naša prizadevanja, da študentom živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma ponudimo nova znanja na njihovih področjih študija. Vaša podpora nam bo omogočila, da pripravimo kakovostno strokovno mednarodno konferenco in s tem vsem udeležencem ponudimo nova znanja in ideje, jih seznanimo s trendi na omenjenih strokovnih področjih.

Zato Vas vabimo, da na konferenci sodelujete kot sponzor (oz. morda donator) in tako podprete omenjen dogodek. Prilagamo tudi različne oblike sponzorstva, lahko nam pa posredujete tudi svoje predloge glede sponzorstva ali morda donatorstva.

Prosimo Vas, da nam Vašo odločitev sporočite najkasneje do torka, 10. 10. 2017, na elektronski naslov natasa.rakar@bic-lj.si ali po telefonu 01 28 07 621 ali 01 28 07 603 (Nataša Rakar).

Vsekakor bomo zelo veseli Vašega sodelovanja.

S spoštovanjem!

 

                                                                                                                                                                mag. Jasna Kržin Stepišnik

                                                                                                                                                                Direktorica BIC Ljubljana