IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

 

Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami

 

Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom

 

Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv

 

Inovativna učna okolja v informacijski družbi

 

Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru