Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenija)

Od marca 2015 opravlja funkcijo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Od leta 2004 dela na zavodu Grm Novo mesto, kjer je trenutno zaposlen kot višješolski predavatelj in je hkrati tudi dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.